Vergoedingen voor Zuurstofapparatuur

Vergelijk nu
Zuurstofapparatuur

Vergoeding basisverzekering

De basisverzekering vergoedt 100% van de kosten voor Zuurstofapparatuurindien er sprake is van een medische indicatie