Vergoedingen voor Ziekenhuisopname

Vergelijk nu
Ziekenhuisopname

Vergoeding basisverzekering

De basisverzekering vergoedt 100% van de kosten voor Ziekenhuisopname