Vergoedingen voor Zenuwarts

Vergelijk nu
Zenuwarts
Een zenuwarts is een arts die gespecialiseerd is in psychiatrische stoornissen die beschouwt worden als hersenziekten. Tegenwoordig wordt dit werk met name gedaan door psychiaters en neurologen en is de zenuwarts een uitstervend specialisme. De opleiding tot zenuwarts is sinds 1984 opgeheven en het register met erkende zenuwartsen gesloten. De zenuwartsen die destijds waren ingeschreven hebben de erkenning moge houden, maar een nieuwe toevoeging aan het register erkende zenuwartsen is dus niet meer mogelijk.

Vergoeding basisverzekering

De basisverzekering vergoedt 100% van de kosten voor Zenuwartsna verwijzing huisarts/medisch specialist