Vergoedingen voor Zelfstandig behandelcentrum

Vergelijk nu
Zelfstandig behandelcentrum

Vergoeding basisverzekering

De basisverzekering vergoedt 100% van de kosten voor Zelfstandig behandelcentrumna verwijzing huisarts/medisch specialist