Vergoedingen voor Zelfmeetapparatuur

Vergelijk nu
Zelfmeetapparatuur

Vergoeding basisverzekering

De basisverzekering vergoedt 100% van de kosten voor Zelfmeetapparatuurindien er sprake is van een medische indicatie