Vergoedingen voor Wekinstallatie

Vergelijk nu
Wekinstallatie

Vergoeding basisverzekering

De basisverzekering vergoedt 100% van de kosten voor Wekinstallatieindien er sprake is van een medische indicatie