Vergoedingen voor Waarschuwingsinstallatie

Vergelijk nu
Waarschuwingsinstallatie

Vergoeding basisverzekering

De basisverzekering vergoedt 100% van de kosten voor Waarschuwingsinstallatieindien er sprake is van een medische indicatie