Vergoedingen voor Voorzetkamer

Vergelijk nu
Voorzetkamer

Vergoeding basisverzekering

De basisverzekering vergoedt 100% van de kosten voor Voorzetkamerindien er sprake is van een medische indicatie