Vergoedingen voor Voorleesapparatuur

Vergelijk nu
Voorleesapparatuur

Vergoeding basisverzekering

De basisverzekering vergoedt 100% van de kosten voor Voorleesapparatuurindien er sprake is van een medische indicatie