Vergoedingen voor Vernevelaars met toebehoren

Vergelijk nu
Vernevelaars met toebehoren

Vergoeding basisverzekering

De basisverzekering vergoedt 100% van de kosten voor Vernevelaars met toebehorenindien er sprake is van een medische indicatie