Vergoedingen voor Urine opvangzakken

Vergelijk nu
Urine opvangzakken

Vergoeding basisverzekering

De basisverzekering vergoedt 100% van de kosten voor Urine opvangzakkenindien er sprake is van een medische indicatie