Vergoedingen voor Trombosedienst

Vergelijk nu
Trombosedienst

Vergoeding basisverzekering

De basisverzekering vergoedt 100% van de kosten voor Trombosedienstna verwijzing huisarts/medisch specialist