Vergoedingen voor Thuisdialyse apparatuur

Vergelijk nu
Thuisdialyse apparatuur

Vergoeding basisverzekering

De basisverzekering vergoedt 100% van de kosten voor Thuisdialyse apparatuurindien er sprake is van een medische indicatie