Vergoedingen voor Telefoonhoornhouder

Vergelijk nu
Telefoonhoornhouder

Vergoeding basisverzekering

De basisverzekering vergoedt 100% van de kosten voor Telefoonhoornhouderindien er sprake is van een medische indicatie