Vergoedingen voor Teksttelefoon

Vergelijk nu
Teksttelefoon

Vergoeding basisverzekering

De basisverzekering vergoedt 100% van de kosten voor Teksttelefoonindien er sprake is van een medische indicatie