Vergoedingen voor Stottertherapie (bij logopedist)

Vergelijk nu
Stottertherapie (bij logopedist)

Vergoeding basisverzekering

De basisverzekering vergoedt 100% van de kosten voor Stottertherapie (bij logopedist)indien er sprake is van een medische indicatie, na verwijzing huisarts/medisch specialist