Vergoedingen voor Stomabeschermers voor gelaryngectomeerden

Vergelijk nu
Stomabeschermers voor gelaryngectomeerden

Vergoeding basisverzekering

De basisverzekering vergoedt 100% van de kosten voor Stomabeschermers voor gelaryngectomeerdenindien er sprake is van een medische indicatie