Vergoedingen voor Stemprothese, Spraakversterker

Vergelijk nu
Stemprothese, Spraakversterker

Vergoeding basisverzekering

De basisverzekering vergoedt 100% van de kosten voor Stemprothese, Spraakversterkerindien er sprake is van een medische indicatie