Vergoedingen voor Sta-orthese

Vergelijk nu
Sta-orthese

Vergoeding basisverzekering

De basisverzekering vergoedt 100% van de kosten voor Sta-ortheseindien er sprake is van een medische indicatie