Vergoedingen voor Spraakvervangende hulpmiddelen

Vergelijk nu
Spraakvervangende hulpmiddelen

Vergoeding basisverzekering

De basisverzekering vergoedt 100% van de kosten voor Spraakvervangende hulpmiddelenindien er sprake is van een medische indicatie