Vergoedingen voor Spalk en redressieapparatuur 

Vergelijk nu
Spalk en redressieapparatuur 

Vergoeding basisverzekering

De basisverzekering vergoedt 100% van de kosten voor Spalk en redressieapparatuur indien er sprake is van een medische indicatie