Vergoedingen voor Slijmuitzuigapparatuur

Vergelijk nu
Slijmuitzuigapparatuur

Vergoeding basisverzekering

De basisverzekering vergoedt 100% van de kosten voor Slijmuitzuigapparatuurindien er sprake is van een medische indicatie