Vergoedingen voor Slijmoplossende middelen

Vergelijk nu
Slijmoplossende middelen

Vergoeding basisverzekering

De basisverzekering vergoedt 100% van de kosten voor Slijmoplossende middelenconform maximaal vergoedingslimiet Geneesmiddel Vergoeding Systeem (GVS) (Dornase alfa)