Vergoedingen voor Scleraschaal

Vergelijk nu
Scleraschaal

Vergoeding basisverzekering

De basisverzekering vergoedt 100% van de kosten voor Scleraschaalindien er sprake is van een medische indicatie