Vergoedingen voor Schrijfmachine

Vergelijk nu
Schrijfmachine

Vergoeding basisverzekering

De basisverzekering vergoedt 100% van de kosten voor Schrijfmachineindien er sprake is van een medische indicatie