Vergoedingen voor Röntgenonderzoek

Vergelijk nu
Röntgenonderzoek

Vergoeding basisverzekering

De basisverzekering vergoedt 100% van de kosten voor Röntgenonderzoekna verwijzing huisarts/medisch specialist