Vergoedingen voor Robotmanipulator

Vergelijk nu
Robotmanipulator

Vergoeding basisverzekering

De basisverzekering vergoedt 100% van de kosten voor Robotmanipulatorindien er sprake is van een medische indicatie