Vergoedingen voor Rijksvaccinatieprogramma (RVP)

Vergelijk nu
Rijksvaccinatieprogramma (RVP)
Het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) is een programma waarbij alle kinderen in Nederland gevaccineerd worden. Door middel van het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) wil de Nederlands overheid alle kinderen in Nederland beschermen tegen infectieziektes die gevaarlijk of zelfs dodelijk kunnen zijn. Het Rijksvaccinatieprogramma is verdeeld in 4 fases (0-14 maanden, 4 jaar, 9 jaar en 12 jaar) waarbij kinderen worden ingeënt tegen 12 ziektes: Er zijn veel indianen verhalen over vaccineren op het internet te vinden waardoor ouders er voor kiezen niet te vaccineren. Dit is jammer en onverstandig. Vaccineren beschermt niet alleen je kind tegen de dood of ernstige handicaps maar ook mensen erom heen met een verzwakt immuunsysteem zoals ouderen. De kans op een ernstige allergische reactie op het vaccineren is 80(!) keer kleiner dan de kans dat je getroffen wordt door bliksem. De vaccins die via het Rijksvaccinatieprogramma worden aangeboden zijn grondig getest en redden al decennia levens!

Vergoeding basisverzekering

, vanuit de AWBZ: 100% van de kosten voor Rijksvaccinatieprogramma (RVP)