Vergoedingen voor Remedial Teaching

Vergelijk nu
Remedial Teaching
Remedial Teaching verleent aan leerlingen met leer- en/of gedragsproblemen extra ondersteuning. De hulp van Remedial Teaching is specifiek gericht op de individuele leerling en is met name gericht op het leerproces. Op veel scholen zijn er programma’s waarbij remedial teaching wordt aangeboden, echter dit is niet verplicht.

Vergoeding basisverzekering

De basisverzekering vergoedt geen Remedial Teaching

Vergoeding aanvullende zorgverzekeringen

  • AV-GeZZin
    75% tot maximaal €320,-
    € 42,61