Vergoedingen voor Refractiechirurgie

Vergelijk nu
Refractiechirurgie

Vergoeding basisverzekering

De basisverzekering vergoedt geen Refractiechirurgie

Vergoeding aanvullende zorgverzekeringen

  • AV Optimaal
    maximaal €300,- (per oog, eenmalig voor de hele looptijd verzekering)
    € 49,95