Vergoedingen voor Ptosisveer

Vergelijk nu
Ptosisveer

Vergoeding basisverzekering

De basisverzekering vergoedt 100% van de kosten voor Ptosisveermet een eigen bijdrage van € 111,-, indien er sprake is van een medische indicatie