Vergoedingen voor Ptosisbrillen

Vergelijk nu
Ptosisbrillen

Vergoeding basisverzekering

De basisverzekering vergoedt 100% van de kosten voor Ptosisbrillenmet een eigen bijdrage van € 111,-, indien er sprake is van een medische indicatie