Vergoedingen voor Psycholoog

Vergelijk nu
Psycholoog
Een psycholoog is iemand die psychologie heeft gestudeerd, in tegenstelling tot een psychiater. Een psychiater heeft geneeskunde gestudeerd en zich vervolgens gespecialiseerd. Een psycholoog houdt zich met name bezig met gedrag, gevoel en gedachten. Door gesprekken te voeren met patiënten probeert een psycholoog de klachten in kaart te brengen en te zoeken naar de oorzaak. Door onder andere gesprekken en oefeningen probeert een psycholoog het probleem aan te pakken.

Vergoeding basisverzekering

De basisverzekering vergoedt 100% van de kosten voor Psycholoogna verwijzing huisarts/medisch specialist

Vergoeding aanvullende zorgverzekeringen

  • Mediumpolis
    maximaal €300,- (Voor Psychosociale Hulpverlening geldt 75% tot max € 250)
    € 18,17