Vergoedingen voor Psychiater

Vergelijk nu
Psychiater
Een Psychiater is een arts die na zijn opleiding Geneeskunde zich gedurende 4,5 jaar heeft gespecialiseerd in psychiatrie. Een psychiater houdt zich bezig met mensen die last hebben van een psychische stoornissen. De voornaamste taak van de psychiater is het vaststellen van de oorzaak van de psychische problemen en het maken van het behandelplan en de uitvoering van dit plan. In tegenstelling tot een psycholoog is een psychiater wel bevoegd tot het uitschrijven van medicatie. In de praktijk zijn de psychische klachten van patiënten van een psychiater zwaarder dan die van de patiënten van een psycholoog, wat dan ook vaak resulteert in een langer behandeltraject.

Vergoeding basisverzekering

De basisverzekering vergoedt 100% van de kosten voor Psychiaterna verwijzing huisarts/medisch specialist