Vergoedingen voor Prothese

Vergelijk nu
Prothese

Vergoeding basisverzekering

De basisverzekering vergoedt 100% van de kosten voor Protheseindien er sprake is van een medische indicatie