Vergoedingen voor Prikapparatuur met lancetten

Vergelijk nu
Prikapparatuur met lancetten

Vergoeding basisverzekering

De basisverzekering vergoedt 100% van de kosten voor Prikapparatuur met lancettenindien er sprake is van een medische indicatie