Vergoedingen voor Potentieverhogende middelen

Vergelijk nu
Potentieverhogende middelen

Vergoeding basisverzekering

De basisverzekering vergoedt geen Potentieverhogende middelen