Vergoedingen voor Poliklinische hulp

Vergelijk nu
Poliklinische hulp

Vergoeding basisverzekering

De basisverzekering vergoedt 100% van de kosten voor Poliklinische hulpna verwijzing huisarts/medisch specialist