Vergoedingen voor PEP-masker

Vergelijk nu
PEP-masker

Vergoeding basisverzekering

De basisverzekering vergoedt 100% van de kosten voor PEP-maskerindien er sprake is van een medische indicatie