Vergoedingen voor OSAS apparatuur

Vergelijk nu
OSAS apparatuur

Vergoeding basisverzekering

De basisverzekering vergoedt 100% van de kosten voor OSAS apparatuurindien er sprake is van een medische indicatie