Vergoedingen voor Orthopedagogie

Vergelijk nu
Orthopedagogie
Orthopedagogie houdt zich bezig met psychologisch onderzoek naar kinderen tot 21 jaar die een leer-, ontwikkelings- en gedragsstoornissen en/of problemen hebben. Daarnaast houdt Orthopedagogie zich bezig met kinderen die last hebben van een problematische opvoedingssituatie door bijvoorbeeld kindermishandeling, misbruik of verwaarlozing. Nadat de Orthopedagoog de specifieke problemen in kaart heeft gebracht zal deze een plan maken om het probleem te verhelpen cq. te minimaliseren.

Vergoeding basisverzekering

De basisverzekering vergoedt geen Orthopedagogie