Vergoedingen voor Orgaantransplantatie

Vergelijk nu
Orgaantransplantatie

Vergoeding basisverzekering

De basisverzekering vergoedt 100% van de kosten voor Orgaantransplantatie