Vergoedingen voor Oogprothese

Vergelijk nu
Oogprothese

Vergoeding basisverzekering

De basisverzekering vergoedt 100% van de kosten voor Oogprotheseindien er sprake is van een medische indicatie