Vergoedingen voor Onderzoek naar stofwisselingsziekten

Vergelijk nu
Onderzoek naar stofwisselingsziekten
Bij een stofwisselingsonderzoek wordt er in een laboratorium onderzoek gedaan naar stofwisselingsziekten. Vaak kan aan de hand van symptomen al een bepaalde stofwisselingsziekte worden herkend. Echter aan de hand van bloed en urine monsters wordt er door een laboratorium zekerheid verschaft. In veel gevallen begint men met een orienterend onderzoek oftewel basisdiagnostiek. Als uit het basis stofwisselingsonderzoek blijkt dat er (mogelijk) sprake is van een stofwisselingsziekte zullen er meer onderzoeken volgen.

Vergoeding basisverzekering

De basisverzekering vergoedt 100% van de kosten voor Onderzoek naar stofwisselingsziekten