Vergoedingen voor niet-klinisch ingebrachte sondes met toebehoren

Vergelijk nu
niet-klinisch ingebrachte sondes met toebehoren

Vergoeding basisverzekering

De basisverzekering vergoedt 100% van de kosten voor niet-klinisch ingebrachte sondes met toebehorenindien er sprake is van een medische indicatie