Vergoedingen voor Niet-invasieve prenatale test (NIPT)

Vergelijk nu
Niet-invasieve prenatale test (NIPT)

Vergoeding basisverzekering

De basisverzekering vergoedt 100% van de kosten voor Niet-invasieve prenatale test (NIPT)indien er sprake is van een medische indicatie (indien uit combinatietest een verhoogde kans op een afwijking blijkt)