Vergoedingen voor Medische Hulpmiddelen

Vergelijk nu
Medische Hulpmiddelen

Vergoeding basisverzekering

De basisverzekering vergoedt 100% van de kosten voor Medische Hulpmiddelenindien er sprake is van een medische indicatie