Vergoedingen voor Mechanische beademing

Vergelijk nu
Mechanische beademing

Vergoeding basisverzekering

De basisverzekering vergoedt 100% van de kosten voor Mechanische beademingindien er sprake is van een medische indicatie