Vergoedingen voor Mandibulair Repositie Apparaat (MRA)

Vergelijk nu
Mandibulair Repositie Apparaat (MRA)

Vergoeding basisverzekering

De basisverzekering vergoedt 100% van de kosten voor Mandibulair Repositie Apparaat (MRA)indien er sprake is van een medische indicatie