Vergoedingen voor Lymfapress

Vergelijk nu
Lymfapress

Vergoeding basisverzekering

De basisverzekering vergoedt 100% van de kosten voor Lymfapressindien er sprake is van een medische indicatie